advertiselogin privacy policy
Press Relizlər Xidmətlər Əlaqə
   

VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNƏ DƏSTƏK KOALISIYASI (VCDK)
QISA MƏLUMAT

17 mart 2007-ci ildə RİA NOVOSTİ İnformasiya agentliyinin konfrans salonunda 38 (otuz səkkiz) təşkilatın iştirakı ilə VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNƏ DƏSTƏK KOALISIYASININ təsis yığıncağı keçirilmiş və o, rəsmən təsis olunmuş, bəyannaməsi, əsasnaməsi və prioritet istiqamətləri düzəliş və əlavələrlə qəbul edilmişdir. 9 nəfərdən ibarət Şura və 5 nəfərdən ibarət monitoring qrupu açıq səsvermə yolu ilə seçilmişdir. Koalisiyada Azərbaycan bölgələrinin bir çoxu təmsil olunub.
Şuranın 19 mart toplantısında Razi Nurullayev Koalisiyanın İcraçı Katibi seçilib.

TƏMƏL PRİNSİPLƏRİ (17 mart 2007-ci ildə Ümumi Yığıncaq tərəfindən qəbul edilib)

 1. VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTININ İNKIŞAFI
 2. DEMOKRATİKLƏŞMƏ
 3. İCTİMAİ SİYASƏT
 4. REGİONAL İNTEQRASİY

STRATEJI VƏZİFƏLƏR (2007-2010)

 1. Koalisiyanın institutsional olaraq gücləndirilməsi;
 2. Vətəndaş Cəmiyyəti İnstututlarının mövcud durumunun qiymətləndirilməsi və güc və bacarıqlarının artırılması; xüsusən də, regionlarda Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının (QHT, icma əsaslı İB-lər, yerli özünüidarəetmə orqanları) inkişafına dəstək;
 3. Hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq;
 4. Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafında biznes strukturlarının rolunun artırılması və Milli Donorçuluq İnstitutunun formalaşdırılması;
 5. Vətəndaş Cəmiyyəti quruculuğunda beynəlxalq təcrübə və informasiya mübadiləsi;
 6. Azad və ədalətli seçkilərə yardım (Seçki Konsaltinq Mərkəzinin yaradılması)

 

ƏSASNAMƏ

flowers

ŞURA ÜZVLƏRI

 1. Zülfüqarlı Məhərrəm, İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası
 2. Məmmədli Yadigar, Demokratik Jurnalistlər Liqası
 3. Nurullayev Razi, Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyət (DİUC)
 4. Hüseynov Eyyub, Azad İstehlakçılar Birliyi
 5. Gülalıyev Oqtay, Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyət (DİUC)
 6. Əli Ehtiram, Elmi-Texniki Tərəqqi və Təhsil Mərkəzi
 7. Həsənov Fuad, Demokratiya Monitoru
 8. Hüseynli İlham, Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq
 9. Hüseynova Ruhəngiz, Qadınlar Arasında Həmrəylik